Dietètica

 

Dietètica

La dietètica és un estudi de l'alimentació, que permet fer una regulació de les racions alimentàries i dietes que convenen a cada persona segons les seves necessitats.

Com a objectiu per millorar la salut de cada persona, s'elabora un menú en funció dels gustos i necessitats.

Es realitza un estudi dels hàbits de cada persona, es pesa i es fan mesures endopomètriques.

Es fa un seguiment estricte de manteniment sobre el pes i les mesures, i es poden fer les variacions del menú oportunes.